Informacja – zaliczenie – Szkolenie Dla Trenerów

Informacja – egzamin – Szkoła TrenerówNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla uczestników kursu „Szkoła Trenerów Biznesu:

Celem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych zespołu jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a następnie przeprowadzenie dla niej szkolenia na najlepiej odpowiadający ich oczekiwaniom jeden z poniższych problemów.

Podstawowym zadaniem powinien stać się temat ekspresowe szkolenia z twórczego myślenia

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Skuteczne spotkanie handlowe
 • Umiejętność prowadzenia rozmów
 • Komunikacja interpersonalna z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi (gra szkoleniowa)
 • Trening kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów


  LISTA PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE OPIEKI SPOŁECZNEJ BANK OTWARTYCH SERC
 • LIONS CLUB – OLSZTYN
 • FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PIERWSZEGO STOPNIA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
 • STOWARZYSZENIE GMIN TURYSTYCZNYCH POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO
 • FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ
 • PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ
 • CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ
 • PARTNERSTWO BORÓW NIEMODLIŃSKICH
 • STOWARZYSZENIE IRBIS
 • “STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNO”
 • STOWARZYSZENIE KULTURALNE “GWIAZDA” W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
 • CHEŁMSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNO-SPOŁECZNE
 • INTEGRACJA POPRZEZ SZTUKĘ – SPOTKAJMY SIĘ…
 • KUŹNICA
 • “STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA HENRYKA BRODATEGO WE LWÓWKU ŚLĄSKIM”