Gry kreatywne – problematyka do zaliczenia


Ogłaszamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Gry Umiejętnościowe akceptujemy nizej wymienione zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja językowa : „Postać dziewiętnastowiecznego flâneura (miejskiego obserwatora) w ujęciu Waltera Benjamina” oraz „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej”
  • gra słownikowa – „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego” i „Inkwizycja jako instrument polityczny i społeczny działalności Kościoła Katolickiego w wiekach średnich”
  • symulacja biznesowa : „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku” oraz Symulacje Biznesowe Stosowane Dla Pracowników oraz „Polki w przestrzeni publicznej”
  • gra zespołowa – „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na przykładzie “Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i “Skargi umierającego”)” i „Początki wspólnot monoteistycznych III – IV wieku na modelu dzieł Ojców Pustyni”
  • gra biznesowa – „Teksty piosenek zespołu Paramore jako forma pamiętnika, autobiografii i komunikacji” oraz „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na danych źródłowych z wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”
  • zabawa lingwistyczna : „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów” i „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich”
  • zabawa kreatywna – „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym” oraz „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • gra strategiczna : „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej” oraz „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji”
  • symulacja komunikacyjna : „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft” i „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne”