Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr SAT/26 5 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Priorytetu Oświatowego

Agenda dyskusja w czasie panelu obejmie poniższe zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Badania chłonności funduszy oraz identyfikowalności pomocy unijnej w sektorze polskiego sektora elektronicznego
 • Analiza sprawności implementacji celów EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sala konferencyjna Wyjazdy integracyjne w Poznaniu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Analiza wpływu projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Demontaż wyrobów zużytych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przeładunek towarów
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: żagański oraz gryfiński

  Upoważnieni beneficjenci to: Papiez Jerzy Firma Uslugowo-Handlowo-Budowlana “Hausbud”, Trans-Konspol Sp. z o.o., KAMPOLEONE SA (d. Buma Properties S.A.), KOZAK P.U.H. Zdzisław Kozak, Zakład Instalacji i Konserwacji Anten K.Krzemińska-Kruczek, M. Krzemiński S.C. , “DAKRI- BIS” Sp. z o.o., Agro-Montaż , CYBORG IDEA systemy informatyczne s.c. ELEONORA, DARIUSZ BUŁKA, GISPRO , Locitech Sp. z o. o., Technitel Polska Klimkiewicz, Rodziewicz S.J., WORKNET , Activis Polska Sp. z o. o. , GALWA-KOR , Bogdan Lewandowski, Hubert Orełko prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą HUBOX S.C. Bogdan Lewandowski & Hubert Orełko

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.