<!–more–>Najróżniejsze gry terenowe dla pracowników są coraz popularniejsze pośród różnego rodzaju firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem zalety, które się odniesie przy organizacji takiego wydarzenia. Dobrze przeprowadzona gra potrafi wzmocnić relacje pomiędzy pracownikami, a poza tym poszerzyć kompetencje i umiejętności tak przydatne na wielu stanowiskach.
<br>
Niedawno temu z naprawdę dużym rozmachem zorganizowana została przez jedną z firm farmaceutycznych gra szkoleniowa dla pracowników, którą wielu uważa za największe wydarzenie tego typu. Mieli bowiem okazję w niej uczestniczyć wszyscy bez wyjątku pracownicy, co dało 450 osób. Oprócz tego całość była pod opieką 35 trenerów, którzy ponosili odpowiedzialność za zajęcia z zespołami graczy.
<br>
Pewną część z tej trenerskiej grupy stanowiły osoby z firmy szkoleniowej, ale dużą część kadra z farmaceutycznej firmy. Przybyli oni nieco wcześniej do hotelu, w którym wszystko się odbywało, i tam przeszli niezbędne szkolenie. Tym sposobem bez większego problemu poradzili sobie z pracą z uczestnikami.
<br>
Pierwszoplanowym trenerem był sam Prezes firmy, który w prywatnym życiu jest doświadczonym alpinistą. Zdecydował się on wykorzystać swoją pasję i zainteresowania do tego, żeby w oparciu o górską wyprawę dostarczyć innym uczestnikom wiele przydatnej wiedzy na temat kierowania zespołem ludzi, rozwiązywania sporów i motywowania. Tym samym nawiązał on do tematyki pracy zespołowej, tak przydatnej we wszystkich firmach.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu wszystkich uczestników podzielono na 25 drużyn, jakie przez cały dzień realizowały wyznaczony plan. Główny element gry stanowiły półgodzinne eksperymenty społeczne, czyli niestandardowe, wymagające potraktowania w nieszablonowy sposób zadania, w których uczestnicy wykazać się musie komunikacją, zaufaniem i kreatywnością.
<br>
Te eksperymenty były kończone dostarczeniem grupie specjalnych kart, z którymi ta powinna się zaznajomić. W czasie analizowania tych kart w praktyce uczestnicy weryfikowali własne poczynania przez pryzmat pięciu najważniejszych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do swoich codziennych zajęć.