Granty Europejskie na treningi dla firm


Potwierdzamy że w ramach funduszu europejskiego „Łódzki Fundusz Regionalny” do następnego etapu zaakceptowano tu wymienione aplikacje:

 • stworzenie cyfrowego serwisu, na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych – treningi sprzedażowe
 • zbudowanie internetowej, automatycznej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – szkolenia z komunikacji
 • Wykłady Dla Szefów W Kielcach – treningi z konfliktów
 • stworzenie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam elektronicznych – warsztaty negocjacyjne
 • stworzenie portalu zdalnego JamasMed jako implementacja nowoczesnego rozwiązania na rynku usług medycznych – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie serwisu cyfrowego Opinnetcom oferującego rozwiązania badania produktów i usług – warsztaty pracownicze
 • zbudowanie wirtualnego doradcy w zakresie porad dotyczących laktacji i naturalnego karmienia oraz e-learning szkoły rodzenia – warsztaty negocjacyjne
 • przyrost KONKURENCYJNOŚCI FIRMY BLIRT Sp z oo POPRZEZ ROZWÓJ importu – ETAP I – treningi z zarządzania projektem
 • zoptymalizowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności eksportowej – warsztaty z zarządzania czasem
 • „Innowatorzy 2009 – preinkubacja i wsparcie kapitałowe dla innowatorów w AIP” – szkolenia z komunikacji
 • certyfikacja procesów biznesowych firmy CB SA i jej kooperantów poprzez uruchomienie platformy B2B – szkolenia z przywództwa
 • Bankowość mobilna nowej generacji uwzględniająca indywidualne cechy nowoczesnych urządzeń mobilnych – treningi ze stresu
 • Budowa i produkcja modernizacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji PKWiU 2433 – szkolenia pracownicze
 • Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych – treningi biznesowe
 • DOKUM – struktura do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji projektów – warsztaty HR
 • Dywersyfikacja produkcji ZEK poprzez budowę zakładu produkcji zastrzeżonych siatek zbrojeniowych – warsztaty z asertywności
 • elektroniczny biznes typu B2B szansą ekspansji BRUNIMEX – szkolenia z konfliktów