Symulacje biznesowe – wytyczne do zaliczenia


Ogłaszamy iż na studiach Kształcenie Alternatywne i Symulacje Szkoleniowe zalecamy nizej wymienione tezy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa kreatywna – „Pieśń maryjna jej funkcje” i „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur”
  • zabawa komunikacyjna : „Internet jako narzędzie globalizacji” i „Istota reklamy audiowizualnej na przykładzie kampanii reklamowych”
  • gra komunikacyjna : „Zjawisko janczerstwa na danych źródłowych z Mehmecka Sokdovicia” oraz Symulacje W Przemyśle oraz „Współczesna rola mediów katolickich w Polsce. Wpływ mediów katolickich na wiare i poglądy ich odbiorców”
  • zabawa biznesowa : „Stereotypy Ukrainy i Ukraińca w polskiej literaturze XIX i XX wieku oraz w narodowej świadomości” i „Chrześcijański etos pracy na przestrzeni wieków”
  • gra zespołowa – „Walory turystyczne Dalmacji” i „Filmowe i teatralne adaptacje powiesci Michała Bułhakowa Mistrz i Małgorzata”
  • gra lingwistyczna – „Przez Dziką Europę oczami Harrego de Windt’a” i „Obraz bogini w mitologii greckiej”
  • symulacja lingwistyczna : „Celtowie – nauczyciele Rzymian” oraz „Genderowy retelling “Penelopiady” Margaret Atwood i “Anny In w grobowcach świata” Olgi Tokarczuk”
  • zabawa zespołowa : „Polityka zagraniczna Bułgarii od kongresu berlińskiego do 1923” oraz „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na dostępnych przykładach)”
  • symulacja kreatywna – „Renesansowa koncepcja człowieka na przykładzie Trenów Jana Kochanowskiego” oraz „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość”