Symulacje biznesowe – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne rekomenduje się następujące problemy do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja menedżerska : „Symbolika liturgiczna greckokatolicka w interpretacji Jana Złotoustego” i „Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamach prasowych produktów spożywczych”
  • zabawa lingwistyczna – „Terror stalinowski w latach 1929-1941” i „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • symulacja edukacyjna – „Czarodziejki i czarownice w obserwowanych opisach doby starożytności i średniowiecza” i Symulacje Menedżerskie i „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej”
  • gra komunikacyjna : „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri “Lalka”” i „Feminizm w TVN Style”
  • symulacja zespołowa – „Wikipedia jako “rzetelne” źrodło informacji” oraz „Liryka dekadencka i odrodzeńcza Leopolda Staffa na tle poezji młodopolskiego Lwowa literackiego”
  • zabawa strategiczna – „Dziennikarz jako aktor na scenie politycznej” oraz „Dziecko wobec zła i cierpienia w serii powieści o Harrym Poterze”
  • zabawa zespołowa : „Rada Państw Morza Bałtyckiego” i „Kreacja wizerunku polityka”
  • zabawa decyzyjna : „Obraz stresu w kulturze medialnej” oraz „Medytacje o sakramencie kapłaństwa w życiu i twórczości Karola Wojtyły”
  • zabawa edukacyjna – „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe” i „Rewolucja w Iranie 1979-przyczyny, przebieg, skutki kulturowe”