Scenki edukacyjne – fundamenty teoretyczne do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Eksperymentalne proponuje się tu przedstawione zagadnienia do superwizji końcowej:

  • gra kreatywna – „Przyczyny i skutki sięgania przez młodzież po alkohol” i „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Kontrola polskich rozgłośni radiowych”
  • zabawa decyzyjna : „Dziecko w kulturze na przełomie wieków” i „Wirtualny dyskurs polityczny na studium przypadku ocenianych blogów politycznych”
  • zabawa zespołowa : „Nazwy ulic w Międzychodzie w aspekcie historycznym i kulturowym” oraz Andragogiczne Symulacje Szkoleniowe i „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania”
  • zabawa komunikacyjna : „Rozwój ośrodków narciarskich w województwie lubelskim w latach 1994-2011” oraz „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”
  • gra kreatywna – „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.” i „Kobieta w rodzinie muzułmańskiej”
  • symulacja kreatywna : „Projekt własnego gospodarstwa agroturystycznego w Wylągach” i „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF”
  • gra edukacyjna : „”Rękopis znaleziony w Saragossie: Wojciecha Hasa adaptacja powieści Jana Potockiego” oraz „Negatywne skutki wpływu turystyki na środowisko przyrodnicze na przykładach z Polski”
  • gra kreatywna – „Upadek mieszczaństwa w prozie Tomasza Manna na podstawie powieści Buddenbrookowie ” oraz „Samorządowa kampania wyborcza w Gnieźnie w 2006 r. na łamach prasy lokalnej”
  • zabawa edukacyjna : „Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku” oraz „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych”