Wydarzenia inspiracyjne – zaproszeni pracownicy

Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie bardzo składamy wyrazy wdzięczności (a także przyznajemy opisane poniżej podarunki) za czas poświęcony na wzięcie udziału w sondażu online, który analizowali nasi ankieterzy Fabian Syrewicz, Achacjusz Kotecki, Adrian Gutowski i Hieronim Kukla w czasie treningu Jurajskie Rękodzielnicze Szkolenia Team Building

  • Marcel Dudek, Bieliźniarz, Gąbin, otrzymuje kupon na program e-learning „kierowanie ryzykiem. ryzyko w projekcie” lub wybraną naszą grę szkoleniową i publikację „Ustroje konstytucyjne państw współczesnych”
  • Leon Dudziński, Ekolog, Środa Śląska, dostaje od nas zaproszenie na kurs dofinansowany „Menadżer produkcji” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie i publikację „Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury”
  • Apoloniusz Praga, Projektant stron internetowych (webmaster) , Lipno, wygrywa bilet na moduł coachingowy „warsztat asertywności i radzenia sobie z tzw. ”trudnymi” ludźmi” lub trening z pracy zespołowej a dodatkowo publikację „Poezja świadoma siebie. Interpretacje wierszy autotematycznych”
  • Donald Jabłkowski, Chirurg, Kołczygłowy, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Stres w pracy – umiejętność wykorzystania stresu, proaktywności i relaksu” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Kompendium wiedzy o logistyce”
  • Juliusz Onufrowicz, Fototechnik, Brąszewice, dostaje od nas zaproszenie na moduł coachingowy „optymalizowanie umiejętności pracy w zespole” lub jedną z naszych gier integracyjnych i książkę „Śmierć książki. No Future Book”
  • Marcel Witczyk, Żołnierz zawodowy , Baboszewo, zapraszamy gratisowo na kurs „wykłady z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem” lub jedną z naszych gier integracyjnych a ponadto wydawnictwo „Konflikty i spory międzynarodowe, t. 2”
  • Andrzej Gałęziok, Konserwator części, Bystrzyca Kłodzka, zapraszamy gratisowo na panel moderowany „Ważne rozmowy, czyli budowanie porozumienia i współpracy w relacji przełożony-podwładny” lub warsztat komunikacji i współpracy plus publikację „Mapy recepcji reklamy”