Rekomendacje – szkolenia z komunikacji – Training Institute

Baza nagrodzonych projektów w ramach dofinansowań Islandziego Grantu Innowacyjnego:

  • B9/J/LUBUSKIE-, CENTRUM Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Słuchu u Dzieci, SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA GWÓŹDŹ-JEZIERSKA, Dla tego zgłoszenia przyznano subsydia na gry strategiczne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje dobra firma szkoleniowa Marek Skała.
  • 4/N/KUJAWSKO POMORSKIE-, Uruchomienie innowacyjnej usługi wirtualnej rekrutacji przy pomocy zakupu urządzeń i oprogramowań do generowania i obróbki Virtual Reality (VR), Marcin Dąbrowski FOR YOU, Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Berndson
  • ED8/H/LUBUSKIE-, Utworzenie nowoczesnej linii diagnostyki oraz naprawy układów wtryskowych wraz ze stworzeniem internetowej bazy danych przeprowadzonych napraw w firmie sposobem na skoordynowane uruchomienie innowacji o charakterze produktowym i nietechnologicznym na skalę światową., INTER-TURBO SPÓŁKA CYWILNA MAREK JASIOK, BŁAŻEJ MICHALIK, Dla tego zgłoszenia ogłoszono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Herra. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Training Partners
  • 9/H/PODKARPACKIE-, Całoroczny wyciąg do nart wodnych i wakeboardu z systemem automatycznej kontroli i kierowania ruchem WakeSys., AKADEMIA SPORTU STAWIKI SA, Dla tego projektu zaakceptowano subsydia na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Tymochowicz. Zalecane szkolenia w agencji Berndson
  • 8/Y/POMORSKIE-, Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie zasadniczych zmian w procesie produkcji wyrobów kulistych, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE”YABRA” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Jacek Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w instytucie Training Partners
  • FC8/F/ŚLĄSKIE-, ekonomizacja własnych prac badawczych w zakresie opracowanej, innowacyjnej produktowo technologii konstrukcji remontowanych nawierzchni drogowych z wykorzystaniem innowacyjnych procesów budowy., ZRD I TZ “ROMUS” JERZY MUSIAŁ,MACIEJ ROTYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu zaakceptowano środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane treningi menedżerskie w spółce ODiTK
  • AC1/M/OPOLSKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii iMachining do projektowania i zarządzania procesami obróbki metali wraz z zastosowaniem termokurczliwego stanowiska systemu mocowań., SILMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu zaakceptowano dotację na symulacje team building. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Skała. Zalecane szkolenia w fundacji Integra Consulting