Scenki strategiczne – założenia do egzaminu


Informujemy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Eksperymentalne zaleca się tu przedstawione problemy do pracy dyplomowej:

  • zabawa biznesowa – „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” i „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej”
  • zabawa słownikowa : „Kultura i etniczna sytuacja na Bukowinie od 1775 roku do dnia dzisiejszego” i „Mityzacja rzeczywistości w wybranych utworach Tadeusza Nowaka”
  • zabawa edukacyjna – „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: mobbing, molestowanie” oraz Gry Symulacyjne oraz „Warunki klimatyczne wschodniej części Karpat Polskich”
  • symulacja strategiczna : „Literackie i filmowe obrazy miłości w sieci” i „Uzależnienie alkoholowe kobiet, próba omówienia problemu w aspekcie społecznym”
  • gra kreatywna : „Wpływ muzyki rockowej lat 60 na zachowanie i kulturę ówczesnej młodzieży” oraz „Literatura dla dzieci”
  • zabawa kreatywna : „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji” oraz „Właściwości fizykochemiczne i mechaniczne cienkowarstwowych pokryć z azotku boru”
  • symulacja językowa – „Kultura islamu z perspektywy polskich mediów elektronicznych w latach 2001-2013” oraz „Gnieźnieńskie szyldy sklepowe a ustawa o języku polskim”
  • zabawa biznesowa : „”Utkana z prawdy, a nie ze zmyślenia”. Literatura sfery dokumentu osobistego” oraz „Weryfikacja mobilnych systemów automatycznej biometrycznej weryfikacji osób i badanie ich efektywności”
  • gra menedżerska – „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka” oraz „Sposoby zdobywania klientów. Wykorzystanie perswazji w broszurach firm ubezpieczeniowych”