Powiadomienie – zaliczenie – Szkoła Trenerów

Informacja – zaliczenie – Kurs InstruktorskiW tym miejscu publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla kursantów „Szkoła Coachów Biznesu:

Obowiązkiem uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przygotowanie dla niej warsztatu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Podstawowym etapem egzaminu powinien stać się temat warsztaty z zarządzania

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TAKŻE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Sposób pozyskiwania klienta i organizacja sprzedaży
 • Praca koordynatora oraz zarządzanie projektem
 • Zarządzanie klientem strategicznym – key account management
 • Przygotowanie planu ścieżek karier i programu zarządzania talentami


  LISTA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST REALIZACJA SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO ZIEMI OSTROWA LUBELSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW, WYCHOWAWCÓW I WYCHOWANKÓW GIMNAZJUM I LICEUM W GOSTYNIU IM. KS. PROF. FRANCISZKA OLEJNICZAKA – “OMNES UNUM SIMUS”
 • TARNOGÓRSKA FUNDACJA KULTURY I SZTUKI
 • FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ
 • STOWARZYSZENIE ŚPIEWACZE “LIRA” NIEWIDOMYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I INNYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • FUNDACJA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
 • FUNDACJA “MŁODA MUZYKA ŚLĄSKA”
 • MAŁOPOLSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
 • KRESOWE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE IM. ORLĄT LWOWSKICH W ŻARACH
 • STOWARZYSZENIE “ARKA NADZIEI”
 • POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W SIERADZU
 • “NIE BIORĘ, CHCĘ NORMALNIE ZARABIAĆ”
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY “NASZE DZIECI”
 • FUNDACJA PO DRUGIE