Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr EHC/69 3 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Luksemburskiego Funduszu Społecznego

Agenda dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • “Analiza przyczyn braku aktywności niektórych samorządów
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt skuteczności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Ośrodek na Szkolenia w Jurze
 • Ewaluacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD na lata 2007-2013, służąca przygotowaniom do wdrażania Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Badanie punktów informacyjnych tworzących System Informacji o Funduszach Europejskich oraz działających w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Badanie barier wpływających na jakość projektów wspierających inicjatywy lokalne (Działanie 6.3, 7.3, 9.5)
 • “Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Projekt będzie omówiony w aspekcie wpływu w wymienionych nizej dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów futrzarskich
 • Produkcja włókien chemicznych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Działalność fotograficzna
 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: kamiennogórski oraz słupecki

  Upoważnieni beneficjenci to: “POLBAF” S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARPIS S.A., Zakłady Podzespołów Radiowych “MIFLEX” S.A., KaBa Leszek Kaczyński, “TV Kabel” Sp. z o.o. , Telewizja Kablowa Opoczno Sp. z o.o. , BRIX sp. z o.o., CONS CONTROL – SYSTEM Kupiec Marcin, HR System Rafał Żmuda, Max Elektronik , Światło System Plexiform, Twelve Electric Sp. z o.o., Kłos Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o., Miloxi Łukasz Gmys, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.