Dotacje na kursy biznesowe


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Fundusz Pomocowy” do formalnego etapu dopuszczono niżej wymienione wnioski:

 • stworzenie internetowego środowiska wpierającego zarządzanie systemami zgodnie z metodyką PRINCE2 – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie kompleksowej platformy do zarządzania i tworzenia prywatnych i rodzinnych stron zdalnych z rozbudowanymi funkcjonalnościami – warsztaty z konfliktów
 • Certyfikowane SzkoleniaZ Zarządzania Czasem W Tarnowie – treningi negocjacyjne
 • stworzenie platformy elektronicznej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących innowacyjne procesy – szkolenia interpersonalne
 • zbudowanie portalu Ea jako bazy praktycznej wiedzy i aktualnej informacji – treningi z przywództwa
 • zbudowanie serwisu internetowego pod nazwą Nanudapl, służącego do organizacji spotkań w świecie rzeczywistym, w celu podejmowania różnego rodzaju wspólnych aktywności – warsztaty z delegowania
 • wypracowanie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – treningi miekkie
 • przyrost konkurencyjności RM GASTRO sp z oo poprzez implementacja kompleksowego systemu informatycznego B2B – szkolenia z zarządzania projektem
 • wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – warsztaty z przywództwa
 • Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 524813-0000 – szkolenia interpersonalne
 • certyfikacja procesu rozliczeń polskich obywateli pracujących za granicą z zagranicznymi urzędami skarbowymi przez CUF Sp z oo – warsztaty interpersonalne
 • Badania przemysłowe i rozwojowe nad uruchomieniem energooszczędnych pomp ciepła (292312-7390) – warsztaty z przywództwa
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – szkolenia ze stresu
 • Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu – szkolenia handlowe
 • domowy dostęp do Internetu to start w przyszłość Gminy Żmigród – warsztaty sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie modernizacyjnej metodyki produkcji wkładów do zmywarek – szkolenia z delegowania
 • e-KalendarzWizyt – nowoczesny model rejestracji pacjentów – szkolenia z asertywności