Środki Unijne na warsztaty HR


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Opolski Program Edukacyjny” do przedostatniego etapu dopuszczono poniższe programy:

 • stworzenie zdalnej e-usługi rejestracji i współdzielenia wyników ćwiczeń sportowych i postępów w odchudzaniu – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie nowej infrastruktury projektu informatycznego B2B dla spółki iPlay – szkolenia biznesowe
 • Szkolenia Z Zarządzania We Wrocławu – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy e-usługowej docelpl umożliwającej e-rezerwację usług – treningi biznesowe
 • stworzenie portalu freelancerów (“wolnych strzelców” różnych branż) promującego elastyczne formy zatrudnienia – szkolenia z obslugi klienta
 • stworzenie serwisu internetowego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – treningi z asertywności
 • wypracowanie telefonicznego serwisu, w którym system komputerowy przekazywać będzie przez telefon informacje o usługach medycznych, farmaceutycznych i który dokonywać będzie rejestracji do przychodni – warsztaty z konfliktów
 • wzrost konkurencyjności GAMBIT LUBAWKA Sp z oo poprzez skok technologiczny importu – etap I – szkolenia z zarządzania projektem
 • modyfikacja strategii spółki Gerda na rynkach UE Etap 1 – sporządzenie koncepcji intensyfikacji importu – szkolenia interpersonalne
 • Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii – szkolenia zamkniete
 • Autonomiczna inteligentna sieć telekomputerowa do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych – treningi z kreatywności
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na innowacyjnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – warsztaty pracownicze
 • Budowa i implementacja platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów interaktywnych do druku offsetowego – treningi biznesowe
 • Budowa Wytwórni Konstrukcji Stalowych w miejscowości Folwark Koplany – treningi negocjacyjne
 • Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa – nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka – szkolenia sprzedażowe
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 r przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Instytucję Wdrażającą dla działania 43 systemu Operacyjnego zoptymalizowana Gospodarka – warsztaty z konfliktów
 • – szkolenia sprzedażowe