Środki Unijne na treningi zamknięte


Informujemy że w ramach funduszu dotacyjnego „Łódzki Fundusz Społeczny” do formalnego etapu zaakceptowano tu wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowej interdyscyplinarnej platformy usługowej – treningi z przywództwa
 • zbudowanie kompleksowej platformy do zarządzania i tworzenia prywatnych i rodzinnych stron elektronicznych z unowocześnienienymi funkcjonalnościami – szkolenia miekkie
 • Treningi Z Pracy W Zespole w Warszawie – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie platformy cyfrowej – aukcje wierzytelnościami – szkolenia z asertywności
 • stworzenie portalu elektronicznego oferujacego oprojektowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – szkolenia handlowe
 • stworzenie serwisu internetowego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – szkolenia z przywództwa
 • stworzenie sieci serwisów tematycznych z poradnikami wideo dotyczącymi określonych dziedzin wiedzy – szkolenia z kreatywności
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – treningi sprzedażowe
 • zoptymalizowane Laboratoria Zrównoważonych technologii Eksploatacji – warsztaty miekkie
 • Automatyczna struktura CRM oparta na aplikacji CRM zintegrowanej z bazą zasobów do celów marketingowych – warsztaty z kreatywności
 • B2B dla VMI SCM – biznes zdigitalizowany źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – szkolenia handlowe
 • Badania nad produktem informatycznym opartym na nowoczesnych rozwiązaniach komunikacji radiowej – szkolenia z konfliktów
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura zdalna dla dynamizacji strategicznych kierunków biologii i medycyny – treningi z przywództwa
 • Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego – warsztaty z kreatywności
 • Dokonanie zgłoszenia patentowego wynalazku w procedurze międzynarodowej – szkolenia z obslugi klienta
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach systemu Operacyjnego nowoczesna Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 r – warsztaty z kreatywności
 • E-konfigurator projektów solarnych – szkolenia interpersonalne