Scenki z zarządzania – wytyczne do pracy zaliczeniowej


Zawiadamiamy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne dopuszcza się prezentowane na niniejszej liście tematy do egzaminu:

  • gra lingwistyczna : „Promocja gminy-droga do samorządowego sukcesu na przykladzie gminy Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim ” i „Obraz polityczki w publistyce tygodnika “Polityka” w latach 2008-2010”
  • gra decyzyjna – „Herodot w “Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego” i „Komedia w średniowieczu”
  • symulacja decyzyjna – „Uwagi o godności ludzkiej w oparciu o prasę polską po 1989 roku na studium przypadku tabloidów ” i Psychodramatyczne Gry oraz „Zakonnik Dusana w świetle aktów prawnych Macedonii, Polski i Unii Europejskiej”
  • zabawa edukacyjna – „Problematyka społeczna w powieściach antyutopijnych G. Orwella, A Huxlega i E Zamiatina” i „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na danych źródłowych z TVN”
  • gra decyzyjna : „Obraz Matki w literaturze najnowszej” i „Skuteczność reklamy wyborczej”
  • zabawa biznesowa – „Perspektywy rozwoju enoturystyki w okolicy Małopolskiego Przełomu Wisły” i „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe”
  • gra lingwistyczna : „Wpływ teologii pozytywno-kontrowersyjnej na twórczość Piotra Skargi” oraz „Komunikacja w miejscu pracy, dialog klient – sprzedawca”
  • gra edukacyjna – „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce” oraz „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych”
  • symulacja edukacyjna : „Komunikacja interpersonalna w miejscu pracy założenie teoretyczne a praktyka społeczna” i „System wartości w utworach Hip-Hopowych”