Cykliczne kursy menedżerskie

 • Elektrownie biogazowe – przyszłość polskiej energetyki
 • Foresight technologiczny dynamizacji sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • incuBITNETable – Instytut preinkubacji i komercjalizacji przedsięwzięć opartych na metodykach sektora Internet/Mobile – treningi z konfliktów
 • nowoczesne elementy systemu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – szkolenia z konfliktów i coachungowe szkolenia menedżerskie
 • nowoczesne technologie drogą do dywersyfikacji oferty tub – treningi menedżerskie
 • Wykłady Z Myślenia Strategicznego – warsztaty z obslugi klienta i bezpłatne szkolenia zamkniete
 • Internet szansą wszechstronnego intensyfikacji mieszkańców gminy Rząśnik
 • mobilna koncepcja publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – szkolenia sprzedażowe
 • ISOS internetowy model Obsługi Szkoleń – warsztaty z przywództwa
 • Konsolidacja i centralizacja procesów celnych i podatkowych –
 • Mikrochip sprzęgający komunikacyjnie technologie NFC i Bluetooth – warsztaty negocjacyjne
 • Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z komunikacji
 • Nowoczesna metodyka wytwarzania kół zębatych przekładni silników lotniczych (353016-0000, PKWiU 2004) – treningi z komunikacji
 • Optymalizacja wymiany informacji między projektami informatycznymi spółki California Trailer i przedsiębiorstw z którymi współpracuje – szkolenia pracownicze
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami mobilnymi
 • Paszport do importu – szansa na skok technologiczny firmy HolonGlobe na arenie miedzynarodowej – szkolenia menedżerskie
 • Pomoc doradcza w przygotowaniu spółki Calesco do pozyskania inwestorów zewnętrznych – treningi z zarządzania projektem
 • Poszukiwanie nowych substancji fotoprotekcyjnych do zastosowania w ochronie zdrowia ludzkiego, PKWiU – 7219 Z
 • Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej – warsztaty z konfliktów
 • Radiowy szerokopasmowy dostęp do Internetu – szkolenia zamkniete
 • Realizacja założeń rozwojowych firmy WazCAr Przedsiębiorstwo Handlowe Andrzej Zych, poprzez automatyzację współpracy z partnerami biznesowymi
 • Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, zaawansowana procedura – treningi miekkie
 • skok technologiczny działalnosci importowej przez udział w misji gospodarczej do USA
 • skok technologiczny działalności eksportowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – szkolenia ze stresu
 • rozwój firmy Delia Cosmetics Distribution sp z oo poprzez eksport
 • rozwój firmy SEKWENCJA poprzez stworzenie harmonogramu importu usług w zakresie IFS/Applications – szkolenia z zarządzania projektem
 • skok technologiczny portalu elektronicznego – Domowy Architekt
 • Sieć certyfikowanych laboratoriów badawczych z zakresu oceny efektywności energetycznej nowoczesnych instalacji elektrycznych i systemów automatyki budynków – warsztaty ze stresu
 • Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny
 • Udział w targach Autumn International Fair Albania/Tirana 25-30112010 – warsztaty z komunikacji
 • Uruchomienie specjalistycznej usługi archiwizacji rejestrów dla mikro i małych przedsiębiorstw – treningi HR
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek “Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności eksportowej przez spółkę Energiawir – szkolenia handlowe
 • Wirtualne biuro architektoniczne Plan ekspansji importu usług procesowych – szkolenia z przywództwa
 • Wykorzystanie najnowszych technik teleinformatycznych do monitorowania obiektów stałych i ruchomych
 • Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach – treningi miekkie
 • Wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych i innych produktów z kompozytów – szkolenia z zarządzania projektem
 • Zaprocesowanie, wypracowanie i uruchomienie platformy szkoleniowo-edukacyjne – toszkoleniepl
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego systemu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia z delegowania
 • zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Radomin – treningi zamkniete}