Gry szkoleniowe – monogram dr hab. Łukaszewski


Symulacje komunikacyjne – bibliografia na szkolenie:

 • Warsztaty Dla Menedzerów
 • “przeglad efektów wsparcia w Priorytecie XII PO IiŚ oraz diagnoza potrzeb
 • Gry szkoleniowe , doc. E. Bloch
 • Badanie zarządzania efektów projektów szkoleniowych obejmujących kursy językowe oraz ICT, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Jadwisia spod regli. Opera góralska w 4 aktach
 • Gry biznesowe , dr G. Aleksa
 • Ocena biznesowa ex ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świetokrzyskiego na lata 2014-2020
 • Ocena biznesowa systemu kryteriów wyboru projektów szkoleniowych zastosowanych w RPO WK-P
 • oraz moŜliwości skrócenia terminu przygotowania niezbędnej dokumentacji”
 • Rodzaje projektów szkoleniowych realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • X osi priorytetowej PO IiŚ na osiągnięcie wskaźników określonych dla sektora
 • Miejski Festiwal Kultury Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjów
 • Pieśń Filaretów – Adam Mickiewicz (29)
 • Układ nerwowy obwodowy – *.* (603)
 • Znamię lwa tom III (Jak świt poranka) – Francine Rivers (953)
 • Na wschód od Arbatu – Hanna Krall (2013)
 • Imperium galaktyczne (tom 3 – Gwiazdy jak pył) – Isaac Asimow (2417)
 • Chimeryczny lokator – Roland Topor (2874)
 • Koncentrator grawitacji – Aleksander Szalimow (3453)
 • Polowanie na jednorożca – Jacek Kotlica (3964)
 • Jasne aleje powietrza – Nina Hoffman (4958)
 • Słodzik – Łukasz Witkiewicz (5785)
 • Złotoskóry – Philip K. Dick (6440)
 • Opowieści z Narnii (tom 4 – Książę Kaspian) – C. S. Lewis (7297)
 • Symulacje menedżerskie , prof. F. Nowak