Gry integracyjne – Drugi Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów serdecznie dziękują w imieniu Wydziału Zarządżania Organizacją za czas poświęcony na sponsoring i darowizny – podpisano: Oliwier Szczutowski, Achacjusz Gancarczyk, Zygmunt Karoń i Hilary Hoła

 • VI Warsztat Seminaryjny team building pamięci gen. bryg. dr hab. med. Wojciecha Lubińskiego “Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie”
 • Ogólnopolski Kurs Mentorów sektora przemysłowego Spotkania Team Building w parku linowym
 • Wrocławskie Spotkanie team building Karnoprocesowe: Ciężar dowodu oraz obowiązek dowodzenia w procesie karnym / Wroclaw Seminar in Criminal Procedure: Burden of proof in criminal trial
 • #NETmisja2: Ciemna Strona Sieci
 • Seminarium integracyjne Szkoleniowe: Plan zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych pochodzących z wypadków morskich – Gdańsk
 • „aktualne tematy empiryczne zdrowia psychofizycznego w obszarze międzynarodowym” (Z-d Ekonomiki, Prawa jak również Zarządzania Szkoły dobrostanu Publicznego)
 • Sesja naukowa towarzysząca z wydaniem księgi pamiątkowej ś.p. prof. Michała du Valla
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja Teoretyczna team building – Współczesne opcje i warianty badawcze Prawa własności intelektualnej
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Spotkanie Cykliczne team building “Prawo – administracja – archiwistyka: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”
 • V Spotkania Eksperymentalno-Szkoleniowe obszary badawcze oporności oraz bakterii na antybiotyki w aspekcie klinicznym i diagnostycznym
 • Biologiczne korzenie altruizmu a także zachowań prospołecznych- Sesja Naukowa, Warszawa, 13.12.2014
 • Kobiety w wojnach i konfliktach społeczno-politycznych XX wieku
 • II Ogólnopolskie Spotkanie integracyjne Prawa Kanonicznego “Czy każdy ma prawo do sakramentów a także sakramentaliów?”
 • Tworzenie więzi oraz rozwój społeczny kotów.zagadnienia edukacyjne w hodowlach psów. Dwudniowe Studium Przypadku team building Cykliczne z udziałem Prof Sir Patricka Batesona z Cambridge University w dniach 9-10.03.2014