Literatura dla słuchaczy szkoleń – symulacje


Gorąco prosimy klientów prowadzonych przez naszą organizację kursów i gier szkoleniowych dla kierowników produkcji o przeczytanie wymienionych poniżej źródeł na szkolenie Symulacje Szkoleniowe.
Informujemy w tym miejscu, iż niniejsza baza zawiera lektury wychodzące poza tradycyjną wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Szkolenie Postaw Biznesowych w Dynamicznej Instytucji, Dawid Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Anna Cernowska
 • Przewozy jednostek ładunkowych.
 • Poradnik inżyniera technika
 • Podstawy techniki
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Elektryczne aparaty wykonawcze
 • Pracownia fotoamatora
 • Wielki słownik techniczny polsko-rosyjski
 • Techniki organizatorskie./prot.nr 65- zamiany/ 336s 23cm
 • Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym
 • Konstrukcja maszyn elektrycznych
 • Nowoczesne nawierzchnie bitumiczne
 • Cararanis – samochodowy i przyczepy campingowe
 • Metaloznawstwo
 • Termodynamika techniczna
 • Telewizja w pytaniach i odpowiedziach
 • Maszyny elektryczne
 • Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie
 • Atlas uzwojeń silników indukcyjnych
 • Poradnik przezwajania silników inkukcyjnycha
 • 25 munerycznych prograwów w języku BASIK
 • Kodeks drogowy.Warunki techniczne pojazdów
 • Statystyka ogólna.
 • Metale w naszym domu
 • Układy zbiorowe pracy nowe przepisy
 • Kodeks postępowania administracyjnego komentarz
 • Ekonomia
 • Technologia i organizacja budowy. Tom 2
 • DOS 5.00 od środka
 • Prawo papierów wartościowych
 • Eksploatacja sieci elektroenergetycznychw pytaniach i odpowiedziach.Wyd.IV. 382str.,20cm.
 • MS-DOS 6.0 w praktyce. Dyskietka XIII-46str., 24cm
 • Programy Shareware 170 str, 23 cm
 • Analiza cz.III Analiza zespolona, dystrybucje, analiza harmoniczna 417 str., 24 cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • Literatura polska w latach 1939-1989 Wyd.I 375 str., 20 cm
 • Opis programu Quattro Pro w.4.0 284 str., 20 cm
 • Obsługa i naprawa Mazda 626 Tł.z j.niem. 278s 28cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Elementy biochemii Wyd.IX 353 str., 24 cm
 • Energoelektronika
 • Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie 1 – Urok Platona Wyd.II 367 str., 20 cm
 • Pomiary oscyloskopowe Wyd.I 242s 24cm
 • Zarządzanie w czasach burzliwych 246 str., 20 cm
 • Windows 95 – system operacyjny przyszłości 350 str,24 cm
 • Pracownia elektryczna – metodyka nauczania przedmiotu, zagadnienia wybrane 171 str,20 cm
 • Windows 95 dla opornych w.polska 359 str,24 cm
 • Masaż z elementami rehabilitacji.Prot. nr 135-zamiany 324s.,24cm
 • Windows 95 – podręcznik w.polska 563 str, 24 cm
 • Energia
 • Życie Marii Curie 643 str, 20 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.V 384 str, 24 cm
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2
 • Kodeks postępowania karnego – komentarz 1295 str, 24 cm
 • Wytrzymałość materiałów t2 513s 24cm
 • Sztuka świata t.12. Leksykon A-K 399 str, 32 cm
 • Pzegląd marketingu wyd.3 zm. i poszerzone 436s 20cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.1 510 str, 24 cm
 • Księga rekordów Guinnessa 264 str, 30 cm
 • ABC komputera 2001 364 str, 24 cm
 • Automatyka i robotyka 191 str, 24 cm
 • Elektrotechnika ogólna w zadaniach 382 str. 24 cm
 • Java thinking in – edycja polska 816 str, 24 cm