No image

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie parę miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że będą oni mieli pewne […]

No image

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz lepsza sytuacja na rynkach pracy – jak widać podanych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, bezrobocie uzyskało najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość około ośmiu procent, a spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Taka sytuacja oznacza dla pracodawców, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich […]

No image

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni […]

No image

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Przy określonej liczby dni płaci je właściciel firmy, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS. W chronieniu […]

No image

Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je pracodawca, a później obowiązek ten powinien przejść do ZUSU. W zapobieganiu […]