Audyt projektu – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr ODW/79 2 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Funduszu Oświatowego

Agenda debata podczas seminarium zawiera wymienione tu grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000 – 2008 na zwiększenie spójności wewnątrzregionalnej województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • “Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Pomiar stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotele na Treningi w Częstochowie
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy 2007-2013 w Województwie Kujawsko-Pomorskim na przykładzie wybranych powiatów i gmin
 • Ocena wpływu inwestycji w ramach działań 9.1, 9.2 i 9.3 na realizację zobowiązań związanych z oszczędzaniem energii
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • “Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność banku centralnego
 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: oleśnicki oraz m. Suwałki

  Upoważnieni beneficjenci to: Lisek Slawomir Uslugi Remontowo-Budowlane “Lisek”, Fabryka Nici ARIADNA S.A., Andrychowska Fabryka Maszyn S.A., “KOMPAS” s.c., UPC Polska Sp. z o.o. , GRYF-SAT Henryk Tubilewicz , BBB5 sp. z o.o., Finika Sp. z o.o., JM Trade Sp. z o.o., Lauren Peso Polska , Ream , Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o., CD S.A., VIDIS S.A., Telgro Paweł Tomys

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.