Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Nieobecność pracowników przez różne choroby stanowi ogromny problem zarówno dla firm i przedsiębiorstw, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, lecz należy mu się dodatkowo za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Przy określonej liczby dni płaci je właściciel firmy, a następnie obowiązek ten przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi niezwykle ważna jest prewencja, dlatego też w działania tego typu często się też angażuje PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne szkolenia i warsztaty poświęcone takim zagadnieniom.

Pracodawcy w zakresie tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą skontrolować zakres ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Dzięki temu można będzie podjąć odpowiednie działania naprawcze, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Szacuje się, że około 60 procent zwolnień lekarskich będzie skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z wykonywaniem pracy zawodowej.

Długotrwały stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Często powoduje narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może przyczyną bardziej poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie wiedzą nawet, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło stresujące życie. Rezultaty tego typu sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.