Czy automatyzacja pracy ma wpływ na ilość bezrobotnych.

Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynku pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie uzyskało najniższy od 1991 roku poziom. W październiku wyniosło niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą mieć oni coraz więcej problemów ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno sytuacja tego typu jest mocno widoczna w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że to oni stawiają warunki. Lecz bardzo podoba sytuacja zaczyna mieć miejsce w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno warunki dyktowali pracodawcy.

Tego typu sytuacja jest bardzo korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla naszej gospodarki, jaką będzie rozruszał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Poza tym duże znaczenie zaczynają mieć różne dodatki, którymi motywuje się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można sportowe karty, prywatną opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż na całym świecie, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w tym roku ilość osób nie mających zatrudnienia osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny postęp i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na ilość bezrobotnych. Hasła tego typu często się słyszy od XIX wieku, a w dalszym ciągu pomimo wykorzystywania wielkiej liczby najróżniejszych urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować wymieranie pewnych zawodów i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z technologii, albo zapewniają jej odpowiednią obsługę. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i powiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.