Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu taki pracownik nie wykonuje swoich zawodowych obowiązków, lecz też należy mu się za czas choroby odpowiednie świadczenie. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu wypłaca je pracodawca, a później obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W zapobieganiu chorób pracowniczych ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowane zostały liczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą zbadać ryzyko w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem będzie można podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a oprócz tego zacząć wdrażać profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak można zobaczyć po statystykach, ten właśnie czynniki jest jednym z najczęściej występujących przyczyn nieobecności pracowników. Szacuje się, że więcej niż połowa wszystkich zwolnień będzie efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużym napięciem w miejscu pracy. Jedynie problemy z układem mięśniowo-szkieletowym zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres negatywnie się odbija na wielu różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Może spowodować narastające kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem bardziej poważnych schorzeń. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w wielu przypadkach nie wiedzą zupełnie, jak niepożądane skutki będzie dla nich niosło życie w stresujących warunkach. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.