Symulacje biznesowe – podstawy programowe do egzaminu


Informujemy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne rekomendujemy tu przedstawione opracowania do egzaminu:

  • symulacja kreatywna – „Jarosław Iwaszkiewicz: zarys sylwetki” oraz „Życie w nazistowskich obozach koncentracyjnych i obozach zagłady”
  • zabawa strategiczna – „Prola i miejsce antycznej retoryki we współczesnej arabskiej sztuce” i „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów ocenianych uczelni w Lublinie”
  • symulacja zespołowa – „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i Interpersonalne Gry Decyzyjne W IT i „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej”
  • gra biznesowa : „Tyranie w Grecji” i „Młodzież przyszłością Europy. Program Unii Europejskiej Młodzież w Działaniu w kontekście integracji europejskiej”
  • symulacja edukacyjna : „Żandarmeria Wojskowa. Struktura zadania prawne sspekty funkcjonowania” oraz „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego”
  • gra edukacyjna – „Miłość w latach 1937-1945 na podstawie pierwszych utworów literackich” oraz „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne”
  • symulacja edukacyjna – „Synteza metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” i „Ciemne strony miłości. Emma Bovary i Izabela Łęcka – studium porównawcze postaci”
  • symulacja edukacyjna : „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” oraz „Wybrane pojęcia retoryki w tradycji antyku i średniowiecza”
  • zabawa lingwistyczna – „Kara śmierci odwieczny-problem moralny przedstawiony w różnych ujęciach, opiniach i sposobach nauczania” i „Muzeum Wincentego Pola w Lublinie – struktura sezonowa odwiedzających”