Pomoc pieniężna na treningi z zarządzania


Klienci z wybranych podmiotów aplikowali o granty i wspólnie z naszymi trenerami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Wielkopolski Fundusz Pomocowy” na cztery Treningi Dla Trenerów Wewnętrznych dofinansowanie otrzymały następujące projekty:

 • Szkolenia dla Pracowników w spółce ZUT PSS
 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • “Key2vacation – nowatorski model wymian”
 • nowoczesna metodyka produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • innowacyjny sposób kładzenia sieci rurociągów
 • opracowanie metodyki wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w innowacyjnym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • opracowanie i wdrożenie międzyuczelnianej platformy wymiany wiedzy iprofesor
 • sporządzenie i wdrożenie wzorów użytkowych w firmie Drukarnia SERIX-BIS
 • sporządzenie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w metodyki ciągłego odlewania stali
 • opracowanie usługi promodernizacyjnej – system Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP
 • struktura do wymiany informacji o produktach mobilnych.
 • platforma mobilna Galeria Handlowa
 • reorganizacja laboratorium B+R w AFLOFARM w oparciu o nowoczesne urządzenia i oprojektowanie
 • model monitorowania pozycji i ruchu jachtów
 • technologia produkcji laminatów poliestrowo-szklanych (PWS) z użyciem uniepalnionej żywicy poliestrowej Polimal 1608 PS.
 • opracowanie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkich
 • stworzenie Wirtualnego Doradcy Usług Turystyczno – Rekreacyjnych
 • implementacja modernizacyjnego programu wymiany rejestrów biznesowych w spółce Holicon.
 • implementacja systemu technologicznej współpracy biznesowej
 • implementacja metodyki Product Lifecycyle Management i wzmocnienie w oparciu o nią zakresu oferowanych usług ? Centrum Osystemowania PLM
 • implementacja modernizacyjnej procedury celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki ofert pracy w ramach grupy portali branżowych działających na rynku pracy
 • wypracowanie internetowego serwisu narzędziowego doboru diet wraz z portalem społecznościowym Web 2.0.
 • stworzenie internetowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie kierowników