Środki Unijne na szkolenia menedżerskie


Zawiadamiamy że w ramach pogramu dofinansowań „Mazowiecki Fundusz Regionalny” do zaawansowanego etapu zaakceptowano poniższe wnioski:

 • stworzenie zdalnej e-usługi psychologicznego testu osobowościowego pod nazwą Zgodność Myśli – warsztaty z asertywności
 • zbudowanie internetowej wyszukiwarki usług tłumaczy, usług szkoleniowych i doradczych “ CzarneNaBialympl – warsztaty zamkniete
 • Warsztaty Biznesowe W Bielsku Białej – szkolenia z kreatywności
 • zbudowanie platformy SEMA-CMS do usług prezentacji rejestrów dla instytucji i firm z wybranych nisz rynkowych – treningi HR
 • stworzenie portalu cyfrowego ARTSCHANNELPL – szkolenia pracownicze
 • stworzenie serwisu cyfrowego do bezobsługowego rozstrzygania przetargów Przetarg – treningi HR
 • zbudowanie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – szkolenia z konfliktów
 • przyrost konkurencyjności firmy poprzez zintensyfikowanie działalności o rynki zagraniczne – szkolenia menedżerskie
 • zoptymalizowanie potencjału nowoczesnego i konkurencyjnego Alfa process Sp z o o poprzez budowę zakładu produkcji polioli poliestrowych oraz procesów poliuretanowych – szkolenia z obslugi klienta
 • „SpeedUp IQbator – inteligentny kapitał dla nowoczesnych przedsiewziec” – szkolenia z delegowania
 • automatyzacja procesów biznesowych na linii dostawcy – Ser-Milk – odbiorca – szkolenia z kreatywności
 • zdiagnozowanie Możliwości Ekspansji Firmy EUROCHIT na Rynku Skandynawskim – warsztaty ze stresu
 • Budowa Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i Fonograficznych CADIS (Centre for Archivisation and Digitisation of Image and Sound) – warsztaty biznesowe
 • CCA – wirtualny doradca kredytowy – treningi handlowe
 • DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D – szkolenia z konfliktów
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji panelowych filtrów powietrza – szkolenia negocjacyjne
 • Ekspansja firmy Dako Art na rynki zagraniczne źródłem wzrostu pozycji konkurencyjnej firmy – warsztaty z komunikacji