Symulacje biznesowe – hipotezy do zaliczenia


Ogłaszamy że na programie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy następujące tematy do egzaminu:

  • gra menedżerska : „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie” i „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki”
  • symulacja zespołowa – „Wielkopolanki w życiu społecznym i narodowym w opiniach polskiej prasy regionalnej 1890-1914” i „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ”
  • symulacja biznesowa : „W poszukiwaniu intertakstualności – Kontrola utworów literackich” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Miasto Ochryd (Ochryda) w przestrzeni historycznej i kulturowej”
  • zabawa lingwistyczna – „Pozycjonowanie w przestrzeni uczestników imprez masowych przy użyciu technik wizyjnych” i „Poezja Polska i macedońska II połowy XX wieku”
  • symulacja lingwistyczna : „Wierzenia demonologiczne Macedończyków przechowywane w tradycji ustnej” oraz „Miejsca walk polskich żołnierzy na zachodzie jako obiekty turystyki kulturowej:Arhem Driel – “O jeden most za daleko””
  • gra lingwistyczna : „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów” i „Wojna w Bośni i Hercegowinie widziana oczami dzieci i kobiet w latach 1992-1995”
  • symulacja kreatywna – „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej” oraz „Zaczepki Libery i Spiegelmana. Rola prowokacji w przedstawieniach holocaustu”
  • symulacja kreatywna – „Kariera zawododa kobiet na przykładzie czasopism kobiecych w Polsce” oraz „Ikona: wymiar współczesności”
  • zabawa językowa – „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej” i „Spaghetti – western jako gatunek filmowy”