Scenki komunikacyjne – tematy do zaliczenia


Zawiadamiamy iż na programie Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe proponuje się nizej wymienione problemy do superwizji końcowej:

  • gra strategiczna – „Kres idei jugosłowiańskiej w perspektywie utworów wybranych pisarzy emigracyjnych” i „Wizualizacja informacji przestrzennej z fotografii laserowej”
  • gra edukacyjna : „Najważniejsze czynniki atrakcyjności turystycznej krajów skandynawskich” oraz „Nowy Jork w obiektywie”
  • zabawa biznesowa : „Seks i erotyka w reklamie” oraz Symulacje Szkoleniowe oraz „Rzeczywistość wirtualna, a problem zagubionej tożsamości”
  • symulacja edukacyjna – „Przeobrażenia administracji wojskowej w latach 1945-2010 na danych źródłowych z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gnieźnie” i „Stan Wojenny w publicystyce polskiej i zagranicznej”
  • gra biznesowa : „Rozwój i kształtowanie się rynku telewizji konsesjonowanej w Polsce na modelu TVN” i „Realizacja prawa do swobody wypowiedzi przez środki społecznego przekazu”
  • symulacja słownikowa – „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów” i „Twórczość Ivo Andricia”
  • symulacja słownikowa – „Ikona Jezusa Chrystusa podstawą chrześcijańskiej ikonografii” i „W poszukiwaniu intertakstualności – Weryfikacja pierwszych utworów literackich”
  • gra strategiczna – „Wampiry i krwiopijcy – postacie historyczne i literackie w kulturze europejskiej” i „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej”
  • symulacja biznesowa – „Wpływ kampanii reklamowej na popularność produktu na przykladzie kampanii Heyah” oraz „Venatio – krwawa rozgrywka w starożytnym Rzymie”