Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem projektu nr XAR/22 7 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Społecznego

Harmonogram dyskusja podczas warsztatu przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach PO IG
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Analiza skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Sale konferencyjne Szkolenia w Gdańsku
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Raport nt. postępów realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (wg stanu na 31.12.2009 r.)
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Ocena stopnia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
 • Ocena realizacji projektów systemowych


 • Projekt zostany przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
 • Produkcja zaprawy murarskiej
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lubartowski oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Dywanów “AGNELLA” S.A.., Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego “Beskidzkie Drogi” S.A., Gopol Serwis Sp. z o.o., Sklep medyczny ORTOMED, Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Trzemesznie , “BOSS BROWAR WITNICA” S.A., Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej sp. z o.o. , Dom Samochodowy Germaz , GP Inter-Solutions w orgaznizacji, Likkan Doradztwo i Szkolenia, P.P.U.H. SCORPION Tadeusz Stasik, Wytwórnia Prefabrykatów Betonowych – PREFABRUK – A. Morawski, K. Morawska – Maga Spółka Jawna, Kopras , Jolanta Włodarczyk, Edward Włodarczyk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą >Piekarnia “SEZAM” s.c. <, TeknoAmerBlok Sp. z .o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.