Dofinansowanie na szkolenia zamknięte


Potwierdzamy że w ramach pogramu unijnego „Małopolski Fundusz Pomocowy” do trzeciego etapu zaakceptowano niżej wymienione granty:

 • wypracowanie internetowej e-usługi rejestracji i współdzielenia wyników ćwiczeń sportowych i postępów w odchudzaniu – treningi z asertywności
 • wypracowanie komplementarnego zdalnego serwisu rodzinnego opartego o innowacyjne e-usługi – warsztaty negocjacyjne
 • Konferencje Z Publicznego Przemawiania w Katowicach – szkolenia menedżerskie
 • zbudowanie platformy e-usługowej docelpl umożliwającej e-rezerwację usług – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie portalu udostępniającego informacje o wydarzeniach i miejscach pozwalających efektywnie zorganizować czas wolny – szkolenia ze stresu
 • stworzenie serwisu pysznepl umożliwiającego wyszukiwanie restauracji oferujących dowóz oraz składanie w nich zamówień przez Internet – treningi handlowe
 • stworzenie serwisu wycenterpl jako kompleksowa analiza rynku nieruchomości – szkolenia menedżerskie
 • progres konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i uruchomienie na rynek produktu Open Connect – treningi z przywództwa
 • wzmocnienie rozpoznawalności marki TEDGUM na rynkach zagranicznych – warsztaty firmowe
 • Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie laboratorium wielofunkcyjnych materiałów amorficznych i krystalicznych – szkolenia z komunikacji
 • Autonomic AirSync: proces Zarządzania Sieciami Bezprzewodowymi Nowej Generacji (PKWiU 6201120) – szkolenia miekkie
 • Badania nad redukcją masy amortyzatorów samochodowych wraz z uruchomieniem – 3430 (PKWiU 2004) – szkolenia z delegowania
 • Budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego wraz opracowaniem i wyposażeniem laboratorium B+R w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym – szkolenia z komunikacji
 • Budowa sieci dystrybucyjnej firmy poprzez modyfikację istniejącego procesu informatycznego umożliwiającą wykorzystanie funkcji B2B – treningi negocjacyjne
 • Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez wprowadzenie nowych produktów – szkolenia z delegowania
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2010 roku przez Instytucję Wdrażającą działanie 45 i poddziałanie 622 programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – szkolenia sprzedażowe
 • Ekspercki proces do szacowania wartości rynkowej nieruchomości – szkolenia z kreatywności