Symulacje biznesowe – problematyka do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne proponuje się następujące publikacje do egzaminu:

  • symulacja językowa : „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu” i „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”
  • gra zespołowa – „Synteza pracy spektrofotometru podczerwieni z użyciem strefowych filtrów spektralnych” oraz „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym”
  • gra językowa : „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” oraz Symulacje i „Fotometeory i ich charakterystyka”
  • gra zespołowa – „Zawiłe ścieżki pojednania. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1945-2004” oraz „Językowy wizerunek kobiety w czasopismach “Twój Styl” i “Poradnik Domowy””
  • zabawa kreatywna : „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość” i „Komediowa twórczość Stanisława Barei”
  • gra decyzyjna : „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie” i „Polisemiotyczny obraz państwa w polskim rapie”
  • zabawa zespołowa : „Romantyczna podróż. Na podstawie biografii Juliusza Słowackiego” i „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku”
  • gra edukacyjna – „Herodot w “Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego” oraz „Globalizacja a dialog miedzykulturowy z perspektywy twórczości Ryszarda Kapuścińskiego”
  • gra biznesowa – „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011” oraz „Badania metod kompresji sygnału w układach transmisji kwantowej”