Subwencje na warsztaty menedżerskie


Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Fundusz Edukacyjny” do kolejnego etapu przechodzą tu wymienione wnioski:

 • stworzenie elektronicznej aplikacji do zdalnego świadczenia usługi controllingu oraz procesu bieżącego raportowania – treningi zamkniete
 • wypracowanie kompleksowego procesu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – warsztaty z delegowania
 • Firmowe Kursy Dla Firm Handlowych – warsztaty pracownicze
 • stworzenie platformy kontaktowej dla rynku informatycznego BORGOpl z wyszukiwarką produktów i usług informatycznych – szkolenia ze stresu
 • zbudowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – treningi ze stresu
 • wypracowanie serwisu mobilnego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia z zarządzania projektem
 • wypracowanie wortalu elektronicznego ELIVE skupiającego społeczności poszczególnych klubów, restauracji i dyskotek – warsztaty z obslugi klienta
 • wzrost konkurencyjności na bazie modernizacyjnej technologii i nowych produktów – treningi pracownicze
 • zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego procesu IT łączącego i usprawniającego procesy B2B – szkolenia biznesowe
 • „Specjalistyczne środki chemiczne zapewniające ciągłą eksploatację złóż ropy i gazu ” – szkolenia z delegowania
 • modyfikacja współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – szkolenia z komunikacji
 • Biometodyka w służbie środowiska – treningi z przywództwa
 • BUDMAT innowacyjna technologia, infrastruktura – Panele warstwowe ze zróżnicowanym izolacyjnym – szkolenia z kreatywności
 • Budowa oraz promocja cyfrowej platformy oceny pracodawców i usług HR – treningi handlowe
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku w ramach międzynarodowej procedury PCT – turbina wiatrowa – warsztaty z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez wdrożenie modernizacyjnej technologii formowania opakowań z tworzyw sztucznych – szkolenia miekkie
 • EKSPERTYZY NA eksport – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – szkolenia z delegowania