Scenki kreatywne – zalecenia do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy że na studiach Andragogika i Gry Eksperymentalne dopuszcza się poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa komunikacyjna : „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” i „Perswazyjne role stereotypów wizerunkowych w reklamie”
  • symulacja lingwistyczna – „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013” oraz „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów Państwa”
  • gra biznesowa : „Wpływ aktywności Słońca i parametrów orbity ziemskiej na klimat Ziemi” oraz Symulacje oraz „Atrakcyjność turystyczna gminy Włodawa”
  • gra językowa – „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.” i „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce”
  • zabawa menedżerska : „Jan II Sobieski w świetle listów do Marysieńki” oraz „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na studium przypadku literatury i sztuki”
  • zabawa biznesowa – „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju “Własny pokój” Virginii Woolf” oraz „Zjawisko dandyzmu na podstawie życia i wybranej twórczości Oscara Wilde’a”
  • symulacja lingwistyczna – „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej” oraz „Atrakcyjność turystyczna Pojezierza Augustowskiego”
  • zabawa kreatywna : „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów pierwszych uczelni w Lublinie” oraz „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • symulacja lingwistyczna – „Obraz średniowiecznej inkwizycji w powieści Umberto Eco “Imię róży”” oraz „Kampanie wyborcze – działania perlokucyjne”