Scenki strategiczne – tezy do pracy zaliczeniowej


Ogłaszamy że na studiach Edukacja Innowacyjna i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się poniższe problemy do zaliczenia:

  • gra edukacyjna – „Mniejszość ukraińska w Polsce 1918-2010. Prasa narodowa w kontekście wydarzeń historyczno-kulturowych” i „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”
  • gra lingwistyczna – „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” i „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej”
  • symulacja biznesowa – „Komedia w średniowieczu” i Gry Biznesowe i „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela”
  • gra komunikacyjna : „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala” i „Szufladkowanie narodów. O stereotypie narodowym na modelu stereotypu Polaka, Rosjanina i Litwina na Litwie”
  • symulacja menedżerska – „Budowa i historia Układu Słonecznego” i „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie”
  • gra decyzyjna – „Czy literatura ma płeć? Postulaty Virginii Voolf dotyczące kwestii pisarstwa kobiet w eseju Własny Pokój” oraz „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu”
  • symulacja menedżerska : „Kobiety ze snu i cosmofaceci jako osobowości erotyczne kultury konsumpcyjnej. Jakie obrazy płci pożądanej/przeciwnej tworzą czasopisma CKM i Cosmopolitan” i „Estetyka współczesnej kultury popularnej”
  • zabawa strategiczna : „Warunki klimatyczne Sudetów” oraz „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”
  • symulacja zespołowa – „Stosunki Polsko-Niemiecki po wejściu Polski do Unii Europejskiej” oraz „Współczesny terroryzm”