Scenki edukacyjne – zalecenia do pracy magisterskiej


Potwierdzamy że na kursie Organizacja Szkoleń i Gry Eksperymentalne polecamy prezentowane na niniejszej liście tezy do zaliczenia:

  • symulacja strategiczna : „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na przykładzie “Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i “Skargi umierającego”)” oraz „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem”
  • gra komunikacyjna : „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” i „Rola i zadania samorządu terytorialnego na przykladzie Starostwa Powiatowego w Pleszewie”
  • symulacja słownikowa : „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” i Gry Symulacyjne oraz „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce”
  • zabawa edukacyjna : „Upadek znaczenia rodziny ukazany w szwedzkiej kinematografii” i „Ku Klux Klan – dzieje i ideologia. Synteza krytyczna”
  • symulacja komunikacyjna – „Echa powstania listopadowego w literaturze polskiej (na przykladzie “Kordiana” J. Słowackiego i “Nocy listopadowej” S. Wyspiańskiego)” oraz „Opinia Polaków w Unii Europejskiej. Obserwacja porównawcza przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej”
  • gra biznesowa : „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ” oraz „Dziedzictwo kulturowe wobec wyzwań współczesności koncepcje programowo-organizacyjne Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”
  • gra lingwistyczna : „Obraz kobiety w polskim komiksie” oraz „Komunikacja w miejscu pracy, dialog klient – sprzedawca”
  • gra językowa – „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Wierzenia, religie i obrzędy na terenie Bułgarii”
  • zabawa strategiczna : „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością” i „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej”