Symulacje menedżerskie – materiały do egzaminu


Informujemy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Umiejętnościowe zalecamy prezentowane na niniejszej liście publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa decyzyjna : „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej” oraz „Popularyzacja nauki w wywiadach prasowych”
  • zabawa komunikacyjna : „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” oraz „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na modelu życia oraz twórczości ocenianych pisarzy epoki”
  • zabawa strategiczna : „Wywiad jako źródlo wiedzy” i Gry Strategiczne oraz „Kampania wyborcza w mediach lokalnych na przykładzie wyborów prezydenckich w Gnieźnie w 2010 r.”
  • symulacja decyzyjna : „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” oraz „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów”
  • gra edukacyjna – „Działalność turystyczna Janusza Kuśmierczyka” oraz „Kreacja wizerunku polityka”
  • gra językowa : „Związki Collegium Europaeum Gnesnense z zagranicą – nauka, dydaktyka, promocja” oraz „Tabu narodzin i śmierci w powieści “Frankenstein” czyli nowożytny Prometeusz Mary Wollstonecraft Shelly”
  • gra biznesowa – „Niekonwencjonalne hotele Świata” i „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu”
  • zabawa menedżerska – „Seksualizm w reklamie – odzwierciedlenie czy kreacja wartości kulturowych” oraz „Hiszpańska dynastia. Luis Baunel, Carlos Saura i Pedro Ammodovar jako twórcy kina europejskiego”
  • gra biznesowa : „Przetwarzanie i Obserwacja obrazów z kamery terahercowej” oraz „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne”