Ćwiczenia menedżerskie – wykład dr Pawlak


Ćwiczenia biznesowe – opracowania na ćwiczenia:

 • Symulacje Sprzedażowe
 • przeglad systemu wskaźników Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Gry menedżerskie , mgr C. Chachulski
 • Ewaluacja biznesowa i menedżerska działań menedżerskich i finansowych podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Kapliczki figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej – ilustracje
 • Symulacje szkoleniowe , prof. C. Blacha
 • O sztuce wypoczynku. Wyd. III
 • Ocena biznesowa razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena biznesowa wpływu projektów szkoleniowych realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • PTTK w XXX-lecie PRL
 • Wołgograd – przewodnik szkoleniowy
 • Ziemia Jędrzejowska
 • Powołani – Abel Pacheco (122)
 • Dzikowy skarb – Karol Bunsch (746)
 • Rozmnażanie, wzrost i rozwój organizmów – *.* (1368)
 • Pierścień z krwawnikiem – Karl Wagner (1799)
 • Lot nad kukułczym gniazdem – Ken Kesey (2305)
 • Laseczka i tajemnica – Zbigniew Nienacki (2731)
 • Listowie – Sokrat Janowicz (3836)
 • Stało się jutro (tom 24) – Andrzej Zimniak (4544)
 • Praca domowa – Dariusz S. Jasiński (5013)
 • Dzieci umysłu – Orson Scott Card (5322)
 • Godziny – Michael Cunningham (6130)
 • Myszołap (tom 1) – Joan D. Vinge (7091)
 • Gry szkoleniowe , doc. A. Chlebowski