Gry Team Building – Grudziądzki Panel


Ponizszym współpartnerom w tym miejscu składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Wyonawczej za kilka chwil dedykowanych na doaradztwo i mentoring – podpisano: Atanazy Andrzejewski, Ariel Kulka, Cezar Radomski i Romuald Labus

 • Kurs Branżowy team building Bezpieczeństwo granic Europy XXI wieku nt. „Ochrona granic Unii Europejskiej w kontekście procesów migracyjnych”
 • Sierpniowy Warsztat Mentorów Public Relations Spotkania Biznesowe w Warszawie
 • XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pn. “Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych” połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów oraz Wykładowców Prawa Wyznaniowego
 • XXVI Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej europejskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Media: przestrzeń i narzędzie miłosoierdzia
 • Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym
 • “Lubelskie Studium Przypadku team building Metodologiczne Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych. W stronę Prześnionej rewolucji A. Ledera i Fantomowego ciała króla J. Sowy “
 • VIII Praktyczne Warsztaty biznesowe team building POSTĘPY W ELEKTROTECHNOLOGII 2015
 • Komputerowe Wspomaganie Nauki jak również Techniki, XII Warsztaty biznesowe i wyjazdy integracyjne Międzyuczelniane CAX’2015
 • IV międzywydzałowa Konferencja Dydaktyczno-Szkoleniowa
 • Przetwarzanie oraz analiza sygnałów w systemach wizji jak również sterowania
 • Metodologie Językoznawstwa – MJ VI
 • XX szkoła naukowa-podstawowe obszary badawcze transportu przenośnikowego.
 • V Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kongres Planarny team building pt. „Granice Zarządzania”