Symulacje szkoleniowe – wykład prof. dr hab. Rogowski


Ćwiczenia integracyjne – wymagane tytuły na szkolenie:

 • Gry Integracyjne
 • pomiar wpływu projektów szkoleniowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanych w ramach I i III Priorytetu ZPORR na tworzenie miejsc pracy
 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. F. Bączkowicz
 • Badanie zarządzania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006.Osoby objęte wsparciem jako pracujące
 • Informator turystyczny powiatu krakowskiego
 • Symulacje menedżerskie , dr B. Czekała
 • Mistyka gór
 • Ocena biznesowa stanu realizacji celów Programu Pomoc Techniczna (POPT) w 2012 r.
 • Poradnik organizatora turystyki w zakładzie pracy
 • Stan przygotowania i porównanie najważniejszych problemów w realizacji projektów szkoleniowych transportu miejskiego w obszarach metropolitarnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ
 • Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ziemia Tarnowska
 • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego
 • Cudowna broń – Philip K. Dick (356)
 • Raszyn 1809 – Gabriel Zych (1281)
 • Wspomnienia z domu umarłych – FIODOR DOSTOJEWSKI (1741)
 • Zielony mózg – Frank Herbert (2527)
 • Serce mroku – Jacek Dukaj (3026)
 • Agonia i nadzieja (tom 1) – Piotr Kuncewicz (3887)
 • Vixen O3 – Clive Cussler (4140)
 • Ktoś na drodze – Stephen King (5063)
 • Roksolanki to jest ruskie panny na wesele – Szymon Zimorowic (5865)
 • Załóż swoje łyżwy, bracie – Maciej Żerdziński (6268)
 • Skamieniała modlitwa – Karol May (7195)
 • Gry z zarządzania , mgr G. Borszcz